Agricultura i desenvolupament rural

Món-3 creu en el concepte més recent de Sobirania Alimentària, considerada com a:

el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d'aliments que garanteixin el dret de l'alimentació per a tota la població, amb base en la petita i mitjana producció, respectant les seves pròpies cultures i la diversitat dels modes camperols, pesquers i indígenes de producció agropecuària, de comercialització i de gestió d'espais rurals, on les dones tenen un paper fonamental

El concepte de Sobirania Alimentària emfatitza la visió de desenvolupament sostenible i autonomia, el dret a l'alimentació i el suport decidit a l'agricultura familiar. A més a més, contempla l'accés i control de la població sobre els recursos productius amb una especial atenció als aspectes de regulació de la propietat de la terra i l'accés i control de les dones dels esmentats recursos. Tots aquests aspectes venen a reforçar la visió de seguretat alimentària des de l'òptica "del que és local, autòcton" i del respecte i defensa de les cultures i tradicions alimentàries, en contra del que ve donat de fora.

L'aposta de Món-3 per contribuir a la Sobirania Alimentària, en els termes definits, es posa de manifest en el programa de desenvolupament agrícola de la regió de Brakna (Mauritània), però també en intervencions passades que han buscat, des de l'any 1989, millores modestes, locals i progressives involucrant el major nombre possible de comunitats en situació d'inseguretat alimentària. És així com es constata el major impacte de les intervencions, quan els recursos són escassos davant les moltes necessitats.

Amb l'objectiu de contribuir a la Sobirania Alimentària de les poblacions, Món-3 realitza projectes i programes dins el sector de l'Agricultura i el Desenvolupament Rural.