Millora de les condicions de vida de les dones de l’Oasi de Figuig

Millora de les condicions de vida de les dones de l’Oasi de Figuig

Figuig, Marroc

Data inici - fi

01/03/2009 - 28/02/2010

Sector d'intervenció:

311. Agricultura
31150. Productes agrícoles
32161. Agroindústries
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Promoció i empoderament de l'acció femenina a l'Oasi de Figuig.

Específics: Reforçar les capacitats tècniques i de gestió de la cooperativa. Millorar els ingressos de les dones cooperativistes.

Entitat contrapart

Coopérative féminine Apicole TIZI-ZOUA

Finançador

Fons Menorquí de Cooperació. 2009

Accions

  1. Formació tècnica en apicultura.
  2. Formació en gestió administrativa, financera i tècnica.
  3. Adquisició de 40 ruscos poblats.
  4. Compra de material de funcionament per a la producció de mel.

Beneficiaris

Directes: 85 persones de les quals 12 són dones membres de la cooperativa.
Indirectes: Famílies dels beneficiaris directes. Les dones de l'Oasi de Figuig.

Import total

34.400,00 €