Gestió medioambiental

Gestió medioambiental

Només podem entendre el desenvolupament sostenible, sigui quin sigui el seu àmbit, a través d'un ús racional dels recursos naturals, així com a través de la seva protecció i conservació.

Des d'aquest punt de vista, en cadascuna de les intervencions, accions, projectes i programes, Món-3 dóna una importància fonamental a la dimensió ambiental. En aquesta línia es treballen:

  • Projectes de cooperació amb un contingut exclusiu de gestió mediambiental, concretament de gestió de residus - Oasi de Figuig i El Salvador - i de recursos hídrics - Oasi de Figuig -.
  • Cursos de tercer cicle en gestió del medi rural a l'exterior: postgrau d'agroecologia a Nouakchott.
desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

gener 1, 2005

Elaboració d’estratègia de cooperació en matèria d’aigua

març 1, 2003

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 2a fase

març 26, 2001

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

gener 1, 2001

Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio

gener 1, 2001

Suport a la valorització de residus orgànics del mercat municipal

novembre 1, 2000

Millora de la recollida de deixalles sòlides urbanes

abril 12, 2000

Curs en Medi Ambient Rural i Ecosistemes

abril 12, 2000

Curs en gestió de recursos hídrics per al desenvolupament agrícola a l’Oasi de Figuig

novembre 1, 1999

Curs en Medi Ambient Rural i Ecosistemes

juny 1, 1999

Suport a la gestió integral de residus sòlids urbans

maig 1, 1999

Formació d’oficis a Noaukchott (1999)

gener 1, 1999

Curs de Postgrau en Gestió del Medi Ambient i Desenvolupament Rural

desembre 1, 1997

Curs de Postgrau en Agroecologia

Català