Gestió medioambiental

Només podem entendre el desenvolupament sostenible, sigui quin sigui el seu àmbit, a través d'un ús racional dels recursos naturals, així com a través de la seva protecció i conservació.

Des d'aquest punt de vista, en cadascuna de les intervencions, accions, projectes i programes, Món-3 dóna una importància fonamental a la dimensió ambiental. En aquesta línia es treballen:

  • Projectes de cooperació amb un contingut exclusiu de gestió mediambiental, concretament de gestió de residus - Oasi de Figuig i El Salvador - i de recursos hídrics - Oasi de Figuig -.
  • Cursos de tercer cicle en gestió del medi rural a l'exterior: postgrau d'agroecologia a Nouakchott.