desembre 1, 2018

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 2a fase

desembre 1, 2016

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 1a fase

desembre 1, 2015

Suport al Pla Municipal d’Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l’aigua

març 18, 2012

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2008

Suport a la bona governança per al desplegament de polítiques públiques d’activació socioeconòmica de l’Oasi de Figuig

juny 1, 2007

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

maig 1, 2007

Disseny d’una estratègia de turisme sostenible i dinamitzadora de l’economia de Figuig com una estratègia de desenvolupament local

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

Català