Projectes d'Educació per al Desenvolupamentsolidaritat-critica-transformadora-persones-refugiades

Educant per una solidaritat crítica i transformadora amb les persones refugiades

Inici: 01/11/2017 | Final: 31/03/2019
Disseny i prova pilot d'una proposta formativa que incorpori eines d’anàlisi crítica per tal de facilitar la reflexió sobre la situació de crisi de les persones refugiades, així com l’articulació de discurs informat, crític i transformador en relació a les propostes solidàries que es duen a terme a la ciutat de Barcelona. L’actuació, que inclou la sistematització i difusió de recursos ja existents, s’adreça a professorat, persones d’ONG i d’altres entitats, moviments socials i col·lectius que impulsen i dinamitzen activitats de suport a les persones refugiades i que tradicionalment no estan vinculats a la cooperació i la solidaritat internacional.

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona
Més informació

colloqui interdependents corresponsables

Interdependents, corresponsables

Inici: 01/12/2016 | Final: 28/02/2018
Publicació de la versió interactiva de l'exposició "Mapamundi dels drets humans", en què es poden visualitzar les escenes segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 (ONU). Producció de materials divulgatius sobre l'Agenda 2030 adreçats a centres de secundària. Realització d'activitats de sensibilització i formació en instituts de secundària de la província de Barcelona.

Amb el suport de: Diputació de Barcelona (DIBA)
Més informació

exposicio-la-crisi-del-refugi

El conflicte de Síria i la crisi del refugi en la recerca de batxillerat

Inici: 30/10/2016 | Final: 30/04/2018
Trobades formatives sobre refugi amb estudiants de batxillerat que porten a l'edició de l'exposició "La crisi del refugi: una exposició basada en treballs de recerca de batxillerat".

Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Més informació

infografia_okA4b

Xarxes de recerca per a la ciutadania global

Inici: 20/03/2015 | Final: 20/09/2017
Realització d'infografies i peces audiovisuals sobre educació per a la ciutadania global basada en investigació formativa. Difusió d'aquests continguts a través de xarxes socials, on també es porta a terme la identificació i comunicació d'agents i experiències d'educació per a la ciutadania global basada en investigació.

Amb el suport de: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID)

Més informació

exposicio-mapamundi-drets-humans

Mapamundi dels drets humans

Inici: 01/06/2014 | Final: 28/02/2015
Edició d'una exposició dirigida a mostrar la interdependència de territoris aparentment llunyans, que es veuen connectats per relacions de causa-efecte en problemàtiques com l'explotació dels recursos naturals, la desigualtat de gènere, els conflictes armats o les migracions internacionals.

Amb el suport de: Diputació de Barcelona (DIBA)

Més informació

investigacion-ciudadania-global

Educació per al Desenvolupament basada en recerca i avaluació formativa

Inici: 01/04/2014 | Final: 01/10/2016
Publicació de materials i recursos utilitzats durant l'assessoria de treballs de recerca de batxillerat com a part d'un projecte de sistematització d'experiències d'educació per a la ciutadania global basada en investigació, que inclou una formació, un seminari i una trobada d'intercanvi amb professorat de secundària i l'edició de dues publicacions disponibles al Dipòsit Digital de la UB.

Amb el suport de: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID)

Més informació

Projectes

Promoció de l’educació per al desenvolupament als centres de secundària de la comarca del Garraf

Inici: 25/08/2013 | Final: 24/11/2014
Promoció de recerques sobre la pau, els drets humans i la ciutadania global a 4t d'ESO i Batxillerat, de manera que l'alumnat esculli i investigui aquestes qüestions i el professorat de secundària tingui presents aquests àmbits i es formi per incidir en l'educació per al desenvolupament a través de la recerca. Intervenció focalitzada en centres públics i concertats de la comarca del Garraf amb activitats de sensibilització per a ESO, recursos i assessorament per a Batxillerat i un seminari per al professorat.

Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Amb la col·laboració de: Consell Comarcal del Garraf

Més informació

educacion-para-el-desarrollo-primaria

Descobrint el Món

Inici: 1998 | Final: 2006
Acompanyament de les vivències educatives de l'alumnat de primària (diferència, diversitat, drets, deures...) perquè gaudeixi de la trobada d'un mateix, amb els altres i amb el món. Creació d'espais de reflexió sobre la pròpia vida, les nostres accions quotidianes i les conseqüències que aquestes accions tenen en la sostenibilitat del món i la vida al món.

Més informació

Educacion-para-el-desarrollo-Mon3

Jove... solidari. I tu què en penses?

Inici: 1998 | Final: 2006
Acompanyament de l'alumnat de secundària en la seva vivència de la complexitat del món, amb l'objectiu que trobi camins de reflexió on aconsegueixi bases per al creixement personal i de grup, així com eines d'acció per transformar partint de la pròpia experiència. Inclou un taller experiencial amb el professorat, material pedagògic, exposicions i activitats amb l'alumnat.

Amb el suport de: Diputació de Barcelona (DIBA)

Més informació