Recerques


En aquest apartat, donem a conèixer el resultat de recerques dutes a terme en el marc de diferents projectes de cooperació. Món-3 és membre de l'Associació Europea d'Instituts de Formació i Recerca per al Desenvolupament (EADI per les seves sigles en anglès).

 

Etude ANACARDE.pub

Orientations pour la commercialisation de l’anacarde produit en Republique du Mali

2017 // Estudi realitzat pel consorci d'ONGD format per la Fundació Món-3 i la Xarxa de Consum Solidari (XCS) en el marc del projecte «Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo» (Sikasso, Mali), finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i implementat en col·laboració amb el Consell d'Associació per al Desenvolupament (A.CO.D ɲɛtaasso).

Veure investigació
Etude KARITE.pub

Etude de marché du beurre de karite produit en Republique du Mali

2017 // Estudi realitzat pel consorci d'ONGD format per la Fundació Món-3 i la Xarxa de Consum Solidari (XCS) en el marc del projecte «Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo» (Sikasso, Mali), finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i implementat en col·laboració amb el Consell d'Associació per al Desenvolupament (A.CO.D ɲɛtaasso).

Veure investigació

LASPAD_informe_cat

Experiència controlada de capacitació dels i de les representants electes i agents territorials del departament de Podor

2019 // En el marc d'aquest projecte, investigació-acció en 22 municipis del departament de Podor per determinar la seva situació de referència pel que fa a la governança democràtica, al desenvolupament local i a la participació efectiva de les dones en els processos de decisió.
LASPAD_informe fase3_cat

Avaluació dels efectes de la formació dels i de les representants electes i agents territorials del departament de Podor

2020 // En el marc d'aquest projecte, informe que presenta els resultats de l’experiència de capacitació dels i de les representants electes i agents territorials de nou municipis del departament de Podor pel que fa al seu nivell de competència, i a la mobilització d’aquesta competència en l’exercici dels seus càrrecs.
Mon3 Publicacion imma 20pA5.indd

Contribution au développement durable du potentiel agro-sylvo-pastoral du département de Podor

2015 // Actes de la jornada de llançament del projecte «Contribució al desenvolupament sostenible del potencial agro-silvo-pastoral del departament de Podor», finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

La jornada, que es va celebrar el dimecres 5 d'agost de 2015 a la Sala d'Actes de la Rectoria de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis, va incloure quatre conferències sobre nutrició; seguretat alimentària; dret i seguretat alimentària, i seguretat alimentària i vulnerabilitat. Tant les conferències com el debat posterior es resumeixen en aquestes actes.

Rapport_SituationDroit_FemmValée FR ok.indd

Situació dels drets de les dones a la vall del riu Senegal

2016 // En un context marcat per les pràctiques discriminatòries, dificultats d’accés a l’educació, la salut, el treball, l’herència o la propietat per a les dones, en relació a les desigualtats de gènere, un equip multidisciplinar d’investigadors/es de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis – a través del Grup d’Estudi i Gènere, Recerca i Societat – analitza la situació dels drets econòmics, socials i culturals de les dones de Senegal i Mauritània, concretament al departament de Podor (Mery i Medina Ndiathbé), al Senegal, i a la regió de Brakna (Aéré M’Bar i Bababé), a Mauritània.

Aquest estudi es duu a terme en el marc del projecte «Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal per a l'emancipació i valorització del seu treball vers la sobirania alimentària» (2015-2017), dirigit per la Fundació Món-3 i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

PLA GIRONA   ÉS AIGUA

Diagnostic de l’état, utilisation et gestion de l'eau dans la ville d'Oujda

2017 // Document que diagnostica l'estat, l'ús i la gestió de l'aigua de la ciutat d'Oujda en el marc del projecte «Suport al Pla Municipal d'Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l'aigua», finançat per l'Ajuntament de Barcelona i realitzat en contrapart amb el Consell de la Regió de l'Oriental del Marroc, de desembre de 2015 a novembre de 2017.

Veure investigació
Guide evaluation politiques publiques

Guide d'evaluation des politiques publiques

2016 // Guia resultant d'un projecte, finançat per l'ACCD i realitzat amb Sant Feliu de Llobregat i el Consell de la Regió de l'Oriental del Marroc, amb l'objectiu d'enfortir les capacitats dels executius de les comunitats i administracions territorials, representants electes, líders comunitaris i estudiants de doctorat en l'avaluació de polítiques públiques des de la perspectiva dels drets humans i el gènere.

Veure investigació

governanca_marroc_CAT

Governança, xarxes i polítiques socials al Marroc

2014 // Recull de bones pràctiques en l’àmbit de la governança de diferents sectors de les polítiques públiques, el desenvolupament socioeconòmic i la gestió mediambiental, des d’una perspectiva de sostenibilitat. Document creat per fomentar la discussió a partir d’experiències concretes en diferents països del Magrib.

Elaborat en el marc del projecte “Formació i millora del model d’intervenció social per a contribuir al desplegament de polítiques públiques orientades a la millora d’oportunitats per a les dones, els joves i els infants”, finançat per la Diputació de Barcelona i realitzat en partenariat amb el Consell de la Regió de l’Oriental del Marroc i la municipalitat de Figuig, de setembre de 2013 a novembre de 2014.
Governanca xarxes i politiques socials a la Regio Oriental del Marroc

Governança, xarxes i polítiques socials a la Regió de l’Oriental del Marroc

2014 // Diagnosi i propostes d’estratègies de desenvolupament en relació al desplegament de polítiques públiques de caràcter social i econòmic a la Regió de l’Oriental del Marroc, mitjançant la metodologia de la Investigació – Acció participativa, incloent propostes de formació específiques.

Elaborat en el marc del projecte “Formació i millora del model d’intervenció social per a contribuir al desplegament de polítiques públiques orientades a la millora d’oportunitats per a les dones, els joves i els infants”, finançat per la Diputació de Barcelona i realitzat en partenariat amb el Consell de la Regió de l’Oriental del Marroc i la municipalitat de Figuig, de setembre de 2013 a novembre de 2014.