Turisme sostenible i cooperació cultural

L'Organització Mundial del Turisme (OMT), basant-se en la definició de desenvolupament sostenible establerta per l'Informe Brundtland, assegura que:

El desenvolupament del Turisme Sostenible respon a les necessitats dels turistes i de les regions amfitriones presents, alhora que protegeix i millora les oportunitats de futur. Està dirigit cap a la gestió de tots els recursos de manera que es satisfacin totes les necessitats econòmiques, socials i estètiques, i a la vegada es respectin la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes de suport de la vida

El concepte de Turisme Sostenible té a veure amb el de capacitat de càrrega. Aquesta es defineix com el més gran aprofitament que es pot fer dels recursos econòmics, socials, culturals i naturals de la zona de destinació sense minvar la satisfacció dels visitants i sense generar impactes negatius a la societat amfitriona o el medi ambient. Així doncs, podrem parlar de Turisme Sostenible quan no es sobrepassa la capacitat de càrrega d’una zona de destí.

Món-3 treballa el turisme sostenible com a una eina útil per reduir la pobresa econòmica als països del Sud, oferint possibilitats de desenvolupament i treball a tothom qui viu amb menys d’un dòlar al dia, tot respectant l’entorn natural i les cultures diverses.

A través de la Cooperació Cultural, Món-3 pretén la recuperació i gestió del patrimoni cultural per tal d’afavorir el desenvolupament de les capacitats culturals així com la preservació de les identitats i la diversitat cultural, establint les condicions necessàries perquè aquestes millores:

  • beneficiïn especialment les persones amb menys recursos;
  • potenciïn la participació comunitària i popular en la conservació del patrimoni;
  • enforteixin les institucions locals per a una bona governabilitat en gestió del patrimoni cultural.

Amb aquests objectius, les actuacions de Món-3 en l’àmbit de la Cooperació Cultural es presenten com a motor de dinamització econòmica i creació de microempreses per tal d’aconseguir una millora en les condicions de vida de la població que gaudeix d’un entorn d’interès cultural, alhora que es potencia la llibertat cultural i la pròpia identitat.