març 1, 2018

Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 2a fase

març 1, 2018

Millorar la governança i el desenvolupament econòmic local de la població de Méry amb enfocament de gènere (GOLDEGENMery)

febrer 1, 2018

Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF-Podor)

 
desembre 1, 2015

Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 1a fase

agost 31, 2015

Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal

març 10, 2015

Contribució al desenvolupament durable del potencial agro-silvo-pastoral del Departament de Podor

març 1, 2014

Producció agrícola per a la seguretat alimentària dels més pobres de les regions de Brakna, Grogol i Guidimakha

gener 1, 2006

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola a Walata – 2a fase

gener 1, 2005

Recuperació i preservació del patrimoni cultural a Walata

Català