Gestió mediambiental

desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

gener 1, 2005

Elaboració d’estratègia de cooperació en matèria d’aigua

març 1, 2003

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 2a fase

març 26, 2001

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

gener 1, 2001

Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio

gener 1, 2001

Suport a la valorització de residus orgànics del mercat municipal

novembre 1, 2000

Millora de la recollida de deixalles sòlides urbanes

abril 12, 2000

Curs en Medi Ambient Rural i Ecosistemes

Català