Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio

Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio

Parc Nacional Arxipèlag Los Roques, Veneçuela

Data inici - fi

01/01/01 - 30/04/02

Objectius

General: Potenciar el sentiment col·lectiu de grup i la conscienciació mediambiental de la població de l'Arxipèlag Los Roques.
Específic: Consolidar una programació radiofònica que reforci una conscienciació ambiental i d'identitat col·lectiva per part de la població de l'Arxipèlag Los Roques.

Entitat contrapart

Autoritat Única d'Àrea

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria I.R.P.F. 2.000

Accions

  1. Realització de diversos tallers de ràdio
  2. Compra d'una unitat mòbil

Beneficiaris

Directes: Població local que treballa com a voluntària a ràdio Los Roques, 50 persones
Indirectes: Població local: 1200 persones i població turística, especialment la de parla hispana

Import total

65570,42 €