Suport a la valorització de residus orgànics del mercat municipal

Suport a la valorització de residus orgànics del mercat municipal

Quezaltepeque (Departament de La Libertad), El Salvador

Data inici - fi

01/01/01 - 30/04/02

Objectius

General: Desenvolupar un model de Gestió dels Residus Sòlids Urbans ambientalment, socialment i econòmicament sostenible al municipi de Quezaltepeque.
Específic: Millorar la recollida de Residus Sòlids Urbans al mercat municipal de Quezaltepeque.

Entitat contrapart

Alcaldia de Quezaltepeque

Finançador

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats. Programa Barcelona Solidària. Convocatòria 2.000

Accions

  1. Implementació d’un sistema de recollida selectiva de la matèria orgànica del mercat
  2. Realització de campanya d’educació ambiental adreçada a venedores del mercat
  3. Muntatge i posada en funcionament d’instal·lacions per a la valorització dels residus orgànics
  4. Formació del personal vinculat a la planta de valorització
  5. Constitució d’una unitat ambiental
  6. Aplicació del compost
  7. Promoció del projecte entre la ciutadania

Beneficiaris

Directes: Venedors i venedores del mercat
Indirectes: Població del municipi

Import total

6059,73 €