Publicacions


Amb l'edició de publicacions, Món-3 vol posar a disposició del públic en general tant el resultat de determinades recerques com textos divulgatius que puguin ajudar a comprendre millor el món en què vivim.

 

Rapport_SituationDroit_FemmValée FR ok.indd

Situació dels drets de les dones a la vall del riu Senegal

2016 // En un context marcat per les pràctiques discriminatòries, dificultats d’accés a l’educació, la salut, el treball, l’herència o la propietat per a les dones, en relació a les desigualtats de gènere, un equip multidisciplinar d’investigadors/es de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis – a través del Grup d’Estudi i Gènere, Recerca i Societat – analitza la situació dels drets econòmics, socials i culturals de les dones de Senegal i Mauritània, concretament al departament de Podor (Mery i Medina Ndiathbé), al Senegal, i a la regió de Brakna (Aéré M’Bar i Bababé), a Mauritània.

Aquest estudi es duu a terme en el marc del projecte “Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal per a l'emancipació i valorització del seu treball vers la sobirania alimentària” (2015-2017), dirigit per la Fundació Món-3 i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).
crisi_reconstruccio_africa_negra

Seminari internacional: Crisi i reconstrucció a l'Àfrica negra

2011 // En el marc de dos projectes de cooperació de la Fundació Món-3, portats a terme al Senegal i cofinançats per l'ACCD i l'AECID, l'abril de 2011 es va organitzar el seminari internacional "Crisi i reconstrucció a l'Àfrica negra", com una visió panoràmica d'aspectes de la realitat de l'Àfrica subsahariana. Aquesta visió pretenia ser el punt de partida de la reflexió sobre les crisis dels diversos subsistemes que han integrat i integren actualment l'Estat africà i les seves societats.

Aquesta publicació recull les ponències i els debats del seminari.
Veure publicació
Drets_Humans_a_la_Republica_Democratica_del_Congo

República Democràtica del Congo: Drets Humans, conflictes i construcció/destrucció de l’Estat

2009 // En col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, s'han dut a terme actuacions en zones en conflicte, amb les quals es pretén contribuir a la construcció d'una cultura de pau des de l'àmbit de la docència, la investigació i la transferència de coneixements, en relació amb altres actors de dins i fora del món acadèmic.

Aquest llibre dóna a conèixer la realitat de la República Democràtica del Congo en relació a la situació dels Drets Humans i per contribuir a la seva promoció i protecció en aquesta zona africana.

Veure publicació
La cooperacio no governamental catalana a Nicaragua i El Salvador

La cooperació no governamental catalana a Nicaragua i El Salvador enfront dels impactes de la globalització

2005 // La cooperació per al desenvolupament amb Nicaragua i El Salvador ha estat una constant d'organitzacions no governamentals catalanes des del triomf de la Revolució Sandinista a Nicaragua i des de la firma dels Acords de Pau a El Salvador, que van posar fi a una llarga guerra civil. Aquesta cooperació, no obstant, ha patit moltes vicissituds i vint anys després d'haver-se iniciat era necessària una reflexió crítica que pogués permetre reorientar errors i obrir nous camins.

Autors: Guillem Galofré, Núria Mercader, Victoria Planas (investigadors)

Veure publicació
untitled

La globalización neoliberal en El Salvador: Un análisis de sus impactos e implicaciones

2004 // Als mitjans de comunicació, i davant l'opinió pública, la globalització o mundialització s'ha convertit en «el» tema dels nostres dies.

Suposa un canvi en les normes del joc econòmic amb unes implicacions socials i polítiques de molt gran abast, entre les quals destaca l'accentuació de les desigualtats a nivell planetari i a l'interior de les diferents societats.

En aquest treball es presenta el cas concret d'El Salvador, les particularitats del qual no fan sinó aproximar-lo a la categoria de cas de manual: dolarització, maquiles, privatització de serveis bàsics, emigració.

Autor: Raúl Moreno, economista, catedràtic de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat d'El Salvador i president del Centre per a la Defensa del Consumidor d'El Salvador

Veure publicació
La globalitzacio neoliberal a Nicaragua

La globalització neoliberal a Nicaragua: Una anàlisi dels seus impactes i implicacions

2004 // Als mitjans de comunicació, i davant l'opinió pública, la globalització o mundialització s'ha convertit en «el» tema dels nostres dies. Suposa un canvi en les normes del joc econòmic amb unes implicacions socials i polítiques de molt gran abast, entre les quals destaca l'accentuació de les desigualtats a nivell planetari i a l'interior de les diferents societats. Aquest treball pretén descriure les circumstàncies que han acompanyat la inserció de Nicaragua a l'economia mundialitzada actual, en relació, entre d'altres factors, amb el desplegament d'una sèrie de projectes de "cooperació" regional per part dels Estats Units (ALCA, Plan Puebla-Panamà, etc.) a tota Amèrica Llatina.

Autor: Javier Calderón Raya, investigador, DESS Crises: intervencions humanitaires et actions de développement, de l'Institut d'Études du Développement Economique et Social de Paris I, Panteón-Sorbonne
Veure publicació
el magrib del segle XXI

El Magrib del segle XXI

2003 // Més enllà de la proximitat quotidiana i la història compartida, els esdeveniments que han ocorregut en el món a partir dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, amb la successió de guerres, invasions i més atemptats, han fet que l'opinió pública occidental hagi tingut notícia de l'existència del món àrab i musulmà i s'hi hagi interessat.

En el nostre cas, el Magrib representa la part més propera d'aquest món que s'estén des de l'Oceà Atlàntic fins el Pacífic, travessant tota l'Àfrica i Euràsia. Donar-lo a conèixer de manera comprensible en els seus múltiples aspectes és l'objetiu d'aquest llibre que, a més, mostra el treball realitzat per Món-3 en els últims anys als països del Magrib.

Autors: Alberto López Bargados, professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, i Yolanda Aixelà, professora d'Antropologia de la Universitat d'Alacant
Veure publicació
monthly_review_logo

Monthly Review

Selecciones en castellano

En coedició amb Món-3, Hacer Editorial publica semestralment seleccions en castellà de la revista Monthly Review, una de les més conegudes publicacions de l'esquerra radical nord-americana independent dels partits, editada als Estats Units des de 1949 .

La revista proposa una lectura històrica, global i des de l'esquerra focalitzada en l'economia política del present, analitzant factors econòmics-socials com el treball, el gènere, les classes socials o l'imperialisme.

Veure publicació