Objectius

1- Compartir espais de reflexió on descobrir com el model de desenvolupament imperant afecta les seves vides.

Qüestionar el model de desenvolupament imperant (mundialització del capitalisme com a model hegemònic), analitzant com aquest afecta la vida de les persones, com porta a un repartiment injust de la riquesa, del poder, com implica grans costos socials (injustícia social, explotació, falta de drets, etc.) i mediambientals (posa en perill la vida a la Terra). Potenciar el canvi de mentalitat en relació al model de desenvolupament i les seves implicacions.

2- Acompanyar una vivència educativa que promogui el desig de gaudir de la trobada amb un mateix, amb els altres i amb el món.

Proposar models alternatius on el respecte a la vida sigui el veritable gestor del model humà. Preparar per participar activament en la vida de les nostres societats, potenciant i donant eines per a l'acció transformadora individual i grupal.

3- Incidir en el món educatiu i en l'educació de nens, nenes, joves, adults i d'aquells a qui adrecem les nostres accions.

Conscienciar-nos sobre els continguts relacionats amb l'educació per al desenvolupament segons les edats i els públics als quals ens adrecem.