Metodologia

La nostra pràctica metodològica es resumeix en aquest esquema:

1.- SENTIR INFORMAR FORMAR

2.- PENSAR CONSCIENCIAR ANOMENAR

3.- ACTUAR TRANSFORMAR CONSTRUIR
1.- Partim dels sentiments. Intentem arribar a nens, nenes i joves a partir dels seus sentiments, situant-los en el centre de les nostres accions. Ells i elles i les seves vides són els veritables protagonistes, des d'un enfocament socioafectiu, vivint en primera persona les diferents realitats que el món ens planteja. Volem que aquesta presa de contacte amb la realitat informi nens, nenes i joves, que els doni eines per construir un criteri propi, potenciant el desig de saber; en definitiva, de formar-se.

2.- El següent moment de la nostra proposta metodològica és el pensament. La reflexió propiciada pel pensament és el camí cap al descobriment inductiu que sorgeix de l'experiència del grup. Hem d'intentar conduir aquesta reflexió individual i col·lectiva cap a la conscienciació i el compromís, moment en què nens, nenes i joves expressin les seves vivències i opinions, desenvolupin la seva capacitat de diàleg i anàlisi de les situacions, siguin capaços d'elaborar les seves pròpies normes i reflexionin sobre els problemes que genera la convivència, posant-se en el lloc de l'altre. És a dir que siguin capaços d'anomenar, de donar nous significats, a la realitat.

3.- L'objectiu final de la nostra proposta metodològica és potenciar la participació i l'acció tant individual com grupal. Volem potenciar que nens, nenes i joves siguin conscients d'allò que els agrada o no de les seves vides i del món en què viuen i que prenguin actituds de participació per transformar i canviar el que no els agradi. Les persones educadores hem de tenir la tasca de facilitadores, donar-los les eines necessàries perquè siguin capaços de construir nous models i alternatives.