Món-3, una alternativa crítica de solidaritat

Què pensem

Pensem que les raons de la pobresa i el subdesenvolupament es troben en el mateix funcionament del sistema capitalista mundial, expansiu i excloent.

Què plantegem

Plantegem que només un canvi profund i estructural en aquest sistema pot treure de la pobresa els milions i milions d'éssers humans que, avui, la pateixen.

mapa cooperacio mon3

Món-3 i els ODS de l'Agenda 2030

ODS 1 Fi pobresa
ODS 2 Fam zero
ODS 3 Salut i benestar
ODS 4 Educacio qualitat
ODS 5 Igualtat genere
ODS 6 Aigua neta i sanejament
ODS 7 Energia assequible
ODS 8 Treball decent
ODS 9 Industria innovacio infraestructura
ODS 10 Reduccio desigualtats
ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 12 Produccio i consum responsables
ODS 13 Accio pel clima
ODS 14 Vida submarina
ODS 15 Vida ecosistemes terrestres
ODS 16 Pau justicia institucions solides
ODS 17 Aliances per assolir objectius