Món-3, una alternativa crítica de solidaritat

Què pensem

Pensem que les raons de la pobresa i el subdesenvolupament es troben en el mateix funcionament del sistema capitalista mundial, expansiu i excloent.

Què plantegem

Plantegem que només un canvi profund i estructural en aquest sistema pot treure de la pobresa els milions i milions d'éssers humans que, avui, la pateixen.