ODS 6. Aigua neta i sanejament

ODS 6. Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

Aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per a tothom. Aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom i posar fi a la defecació a l'aire lliure. Millorar la qualitat de l'aigua. Augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i el proveïment d'aigua dolça. Posar en pràctica la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells. Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua. Desenvolupar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament.


Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l'ONUProjectes de Món-3 relacionats amb aquest ODS:

desembre 1, 2018

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 2a fase

febrer 1, 2018

Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF-Podor)

 
desembre 1, 2016

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 1a fase

desembre 1, 2015

Suport al Pla Municipal d’Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l’aigua

desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

gener 1, 2006

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 3a fase

gener 1, 2005

Elaboració d’estratègia de cooperació en matèria d’aigua

octubre 5, 2004

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 2a fase

març 1, 2003

Abastament d’aigua potable i gestió del seu ús per a activitats agropecuàries a la regió de Brakna

gener 1, 2003

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 1a fase

abril 12, 2000

Curs en gestió de recursos hídrics per al desenvolupament agrícola a l’Oasi de Figuig

novembre 1, 1999

Desenvolupament agrícola integral de l’oasi de Figuig

març 1, 1999

Reactivació de les comunitats costaneres d’Usulután afectades per l’huracà Mitch

Català