Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF-Podor)

Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF-Podor)

Podor, Senegal

Data inici - fi

01/02/18 - 31/01/20

Sector d'intervenció

31120. Desenvolupament agrari
31194. Cooperatives agrícoles
15112. Descentralització i suport a governs regionals i locals
14031. Abastament bàsic d'aigua potable

Objectius

General: Promoure positivament l'apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (Senegal).
Específic: Augmentar les capacitats de governança dels titulars d'obligacions (electes locals del Departament de Podor) amb una atenció especial a les dones electes i reforçar les capacitats i els recursos de la població del Municipi de Méry (titulars de drets) amb una atenció especial a les dones a través de l'acompanyament en activitats productives, nutricionals i de transformació de productes locals i la millora de l'accés a l'aigua potable.

Entitat contrapart

Agència Regional de Desenvolupament de Saint Louis (ARD)

Altres socis clau
Universitat Gaston Berger de Saint Louis (UGB), LASPAD/UGB, Municipi de Méry

Finançador

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Accions

  1. Realització d'una avaluació inicial a cadascun dels 22 municipis del Departament de Podor
  2. Reforç de les capacitats de les electes i els electes
  3. Avaluació d'impacte de les formacions realitzades sobre la gestió de la política pública local
  4. Concepció de la metodologia per incloure la perspectiva de gènere en els Plans de Desenvolupament Municipal (PDC) i comunicació de l'experiència
  5. Elaboració i seguiment del PDC per incloure la perspectiva de gènere
  6. Construcció i millora de les infraestructures d'accés a l'aigua potable
  7. Educació en bones pràctiques nutricionals i higiene
  8. Diversificació de les activitats productives femeniness
  9. Formació en transformació i conservació d'aliments

Beneficiaris

Les 22 municipalitats del departament de Podor, els seus tècnics i tècniques, les agències i Serveis Tècnics de l'Estat col·laboradors, 810 persones de Sama Gande i Soubalo Mboumba (accés aigua potable) i 11 grups de dones productores organitzades en GIE/GPF amb un total de 1430 dones

Import total

663.408 €