desembre 1, 2018

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 2a fase

febrer 1, 2018

Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF-Podor)

 
desembre 1, 2016

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 1a fase

desembre 1, 2015

Suport al Pla Municipal d’Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l’aigua

desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

gener 1, 2006

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 3a fase

gener 1, 2005

Elaboració d’estratègia de cooperació en matèria d’aigua

octubre 5, 2004

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 2a fase

Català