Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

Figuig, Marroc

Data inici

01/09/2006

Objectius

General: Contribuir a la preservació mediambiental de l’oasi de Figuig.
Específic: Protegir i gestionar de manera sostenible els recursos hídrics i els residus sòlids urbans del palmerar de Figuig. Expandir i sensibilitzar sobre l'experiència de funcionament i gestió de l’abocador i dels residus sòlids urbans.

Entitat contrapart

Municipalitat de Figuig

Finançador

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 2006

Accions

  1. Visita trobada de capacitació
  2. Reig per goteig, plantació d’arbres, tancament d’abocador i dipòsit d’aigua que conformen el perímetre verd
  3. Adquisició i ús de tractor repartidor
  4. Sensibilització
  5. Difusió i expansió

Beneficiaris

Directes: 14250 habitants de Figuig
Indirectes: Habitants, organitzacions i governs de les poblacions veïnes per l'experiència pilot de l'abocador com a exemple

Import total

257803,76 €