Disseny d’una estratègia de turisme sostenible i dinamitzadora de l’economia de Figuig com una estratègia de desenvolupament local

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient
setembre 1, 2006
Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible
juny 1, 2007