Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 2a fase

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 2a fase

Saint Louis, Senegal

Data inici - fi

01/12/18 - 30/06/19

Sector d'intervenció:

14032. Sanejament bàsic
14081. Educació i formació en proveïment d'aigua i sanejament
14015. Protecció recursos hídrics

Objectius

General: Contribuir a la gestió sostenible de les aigües residuals urbanes en el context de vulnerabilitat de la ciutat lacustre de Saint Louis, Senegal
Específic: Millorar la gestió de les aigües residuals i de pluja de la ciutat de Saint Louis a través de l'enfortiment de les capacitats dels titulars de responsabilitats i d'obligacions, i la promoció de models de sanejament sostenibles.

Entitat contrapart

Universitat Gaston Berger de Saint Louis (UGB)

Finançador

Àrea Metropolitana de Barcelona 2018

Accions

  1. Realització d'un seminari tècnic sobre la gestió integral de les aigües residuals i de pluja en context urbà i periurbà
  2. Jornades informatives sobre la gestió integral de l'aigua en context urbà i promoció de la cooperació intermunicipal
  3. Estudis de replicabilitat de la tècnica de depuració en zones humides construïdes (ZHFSS) per al tractament i la reutilització de les aigües residuals

Beneficiaris

Persones electes dels municipis del departament de Saint Louis, membres de la comunitat universitària, serveis tècnics de l'Estat

Import total

36.400 €