Convocatòria d’una plaça d’expatriat/da de la Fundació Món-3 al Senegal

Convocatòria d’una plaça d’expatriat/da de la Fundació Món-3 al Senegal

CONTEXT:

La Fundació Món-3 es va crear fa 30 anys per lluitar contra les desigualtats i contribuir a garantir els drets humans en totes les seves dimensions. La seva concepció pretén, des del món universitari, sensibilitzar la societat sobre la seva responsabilitat en el manteniment d’un sistema econòmic a nivell mundial que fa més profundes les injustícies i desigualtats, i promoure la solidaritat amb els pobles afavorint transformacions socials i econòmiques per un desenvolupament humà sostenible.

La Fundació Món-3 porta més de 10 anys treballant de forma contínua a la regió de Saint Louis, al nord del Senegal, desenvolupant accions d’apoderament de dones i joves en zones rurals, en col·laboració amb les autoritats locals, els serveis tècnics de l’Estat i el món acadèmic.

En el marc del desenvolupament de les activitats en curs i previstes per al proper any, la Fundació Món-3 està buscant una persona amb experiència en projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit del desenvolupament rural per a la plaça de representant al país.


La persona haurà de supervisar l’equip local; coordinar l’execució tècnica i financera dels projectes (PAPEF-Podor i GOLDEGENMery) en relació amb les contraparts locals i les entitats col·laboradores, segons els procediments interns de Món-3 i els requeriments específics dels finançadors; i participar en l’estratègia de cooperació de Món-3 a la regió.

És imprescindible un alt nivell de francès i castellà; experiència comprovable en el cicle de gestió de projectes i en l’eina del marc lògic; i experiència en formulació de projectes per als principals finançadors catalans, espanyols i europeus.

Es valorarà experiència prèvia al Senegal; experiència de treball amb actors institucionals: ajuntaments, serveis tècnics de l’Estat, universitats…; coneixements específics sobre l’enfocament de gènere; capacitat de redactar en català.


CONDICIONS:

  • Tipus de contracte: obra i servei (9 mesos renovables)
  • Jornada: completa
  • Retribució: segons les taules salarials de la Fundació Món-3
  • Data d’incorporació: novembre de 2019
  • Lloc de treball: Saint Louis – Senegal, amb missions de seguiment al departament de Podor

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae (màx. 2 pàgines) i una carta de presentació en català, castellà o francès explicant les motivacions per presentar-se a aquesta convocatòria i el motiu pel qual es consideren un candidat/a idoni per a la plaça (màx. 1 pàgina).

Les candidatures hauran d’enviar-se per correu electrònic a mon-3@mon-3.org amb la referència “SENEGAL 20 – MON3” a l’assumpte.

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 18 d’octubre de 2019 (no s’acceptaran les sol·licituds rebudes després de les 23:59)

Només ens posarem en contacte amb les persones pre-seleccionades per concertar una entrevista personal.