Formació i recerca


Les activitats de formació i recerca plantejades per Món-3 pretenen informar i formar, amb rigor i objectivitat, sobre els àmbits del desenvolupament, la cooperació, la solidaritat i el món actual.