Món-3 és una organització no governamental que es va constituir l'any 1985 en diverses facultats de les universitats catalanes amb la finalitat de dur a terme una alternativa crítica de solidaritat.


Objectius


Món-3 desenvolupa accions des del món universitari adreçades a:


a)
Promoure la solidaritat amb els pobles i moviments populars de l'anomenat "Tercer Món"

b)
Sensibilitzar la nostra societat sobre la seva responsabilitat en el manteniment d'un sistema econòmic a nivell mundial que, en el seu estadi actual de mundialització, aprofundeix les injustícies i desigualtats entre pobres i rics, tant a nivell global com a l'interior de cadascun dels països

c)
Emprendre accions de cooperació amb organitzacions i institucions d'aquests pobles adreçades a afavorir transformacions socials i econòmiques en el camí d'un desenvolupament humà durable i sostenible

d)
Contribuir a la sobirania alimentària dels pobles en què treballem prioritzant les intervencions en l'àmbit de l'agricultura i el desenvolupament rural

A Món-3 plantegem una alternativa crítica de solidaritat perquè pensem que les raons de la pobresa i el subdesenvolupament es troben en el mateix funcionament del sistema capitalista mundial, expansiu i excloent, de manera que només un canvi profund i estructural en aquest sistema poden treure de la fam i la pobresa els milions i milions d'essers humans que, avui, la pateixen.

La Universitat


La nostra lectura del paper de la Universitat en el món es resumeix perfectament en la següent cita d'Ignacio Ellacuría:
Sol dir-se que la Universitat ha de ser imparcial. Nosaltres creiem que no. La Universitat ha de pretendre ser lliure i objectiva, però l'objectivitat i la llibertat poden exigir ser parcials. I som parcials a favor de les majories populars perquè són injustament oprimides i perquè en elles, negativament i positiva, hi ha la veritat de la realitat.