Cooperació


Els projectes de cooperació que duu a terme Món-3 pretenen contribuir a enfortir la societat civil i les organitzacions populars dels països de l'anomenat Tercer Món - afavorint els processos de canvi i transformació de la societat d'aquests països cap a formes d'organització social, política i econòmica més justes, democràtiques i igualitàries - i, en fi, contribuir a promoure un desenvolupament sostingut i sostenible d'aquests pobles.