Millorar la governança i el desenvolupament econòmic local de la població de Méry amb enfocament de gènere (GOLDEGENMery)

Millorar la governança i el desenvolupament econòmic local de la població de Méry amb enfocament de gènere (GOLDEGENMery)

Podor, Senegal

Data inici - fi

01/03/18 - 29/02/20

Sector d'intervenció

31120. Desenvolupament agrari
31194. Cooperatives agrícoles
15112. Descentralització i suport a governs regionals i locals

Objectius

General: Promoure positivament la bona governança i el desenvolupament econòmic locals amb enfocament de gènere a la Commune de Méry (Podor, Senegal).
Específic: Millorar la governança i el desenvolupament econòmic local de la població de Méry.

Entitat contrapart

Municipi de Méry

Altres socis clau
Universitat Gaston Berger de Saint Louis (UGB), Agència Regional de Desenvolupament de Saint Louis (ARD)

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2017

Accions

  1. Concepció i impartició de formacions en governança i gènere
  2. Inclusió de la perspectiva de gènere al Pla de Desenvolupament Municipal (PDC) de Méry i difusió de l'experiència
  3. Creació i gestió d'un fons municipal de suport al desenvolupament locall
  4. Transformació i conservació d'aliments
  5. Diversificació de la producció local
  6. Millora de la comercialització de productes locals

Beneficiaris

La col·lectivitat local de Méry (20 conselleres i 26 consellers), els seus tècnics i tècniques, les agències i Serveis Tècnics de l'Estat col·laboradors, i 11 grups de dones productores organitzades en GIE/GPF amb un total de 1430 dones

Import total

302.000 €