Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 2a fase

Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 2a fase

Sikasso, Mali

Data inici - fi

01/03/18 - 29/02/20

Sector d'intervenció

31120. Desenvolupament agrari
31194. Cooperatives agrícoles
43040. Desenvolupament rural

Objectius

General: Millorar els preus i les vendes de la mantega de karité i l'anacard procedents del Cercle de Kadiolo de la regió de Sikasso facilitant-ne l'accés a diferents mercats a preus justos.
Específic: Desenvolupament de les cadenes de valor per aconseguir millors ingressos a les persones productores de la regió de Sikasso.

Entitat contrapart

Association Conseil Pour le Développement (ACOD)

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2017

Accions

  1. Reunions/marc de concertació de les actrius i els actors de la cadena de valor de l'anacard
  2. Consolidació de les xarxes de distribució i venda de la mantega de karité produïda al Cercle de Kadiolo pels grups de dones productores
  3. Acompanyament i suport tècnic per a la millora de la qualitat del karité
  4. Formacions tècniques per millorar la qualitat dels productes
  5. Formació sobre sistemes de mercats inclusius
  6. Formació en incidència i prospecció de mercats
  7. Redacció del pla estratègic de la Unió de Productors d'Anacard
  8. Campanya d'adhesió a les cooperatives comunals d'anacard
  9. Suport a la reorganització de la cadena productiva de la COOPROKAZE-LOU

Beneficiaris

Unió de Productors d'Anacard del Cercle de Kadiolo (ULPACK), formada per 9 cooperatives de productors amb un total de 860 membres
Cooperativa de dones productores de karité de Zégoua i Loulouni (COOPROKAZE-LOU), que agrupa 25 grups de productores amb un total de 744 membres

Import total

258.525 €