Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 1a fase

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 1a fase

Saint Louis, Senegal

Data inici - fi

01/12/16 - 30/09/17

Sector d'intervenció

14032. Sanejament bàsic
14081. Educació i formació en proveïment d'aigua i sanejament
14015. Protecció recursos hídrics

Objectius

General: Contribuir a la promoció d'una gestió sostenible dels recursos hídrics a la regió de Saint Louis del Senegal que permeti millorar la qualitat de vida i el benestar de la població.
Específico: Promoure solucions sostenibles en la gestió d'aigües residuals i millorar les capacitats de gestió de les institucions locals pel que fa a serveis de sanejament.

Entitat contrapart

Universitat Gaston Berger de Saint Louis (UGB)

Finançador

Àrea Metropolitana de Barcelona 2016

Accions

  1. Realització d'un seminari de formació sobre la gestió integral dels recursos hídrics i tecnologies de tractament i reutilització de les aigües residuals sostenibles i de baix cost
  2. Realització d'una jornada de formació en tecnologies de depuració i reutilització de les aigües residuals
  3. Disseny d'una zona humida pilot al Campus de la UGB
  4. Planificació i posada en marxa de campanyes agrícoles d'horta, de cereals i de farratges
  5. Realització d'un acte en el marc del Dia Mundial de l'Aigua

Beneficiaris

Representants de col·lectivitats territorials, membres de la comunitat universitària, serveis tècnics de l'Estat, representants dels barris perifèrics a la UGB

Import total

39.260 €