Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 1a fase

Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 1a fase

Sikasso, Mali

Data inici - fi

01/12/15 - 28/02/18

Sector d'intervenció

31120. Desenvolupament agrari
31194. Cooperatives agrícoles
43040. Desenvolupament rural

Objectius

General: Millorar els preus i les vendes de productes locals procedents de l'agricultura familiar sostenible mitjançant la millora de l'accés a mercats a preus justos.
Específic: Desenvolupament d'activitats que afegeixen valor a la part de comercialització de la cadena i augmenten la competitivitat de dos productes locals camperols (anacard i karité).

Entitat contrapart

Association Conseil Pour le Développement (ACOD)

Participant en agrupació: Xarxa de Consum Solidari

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2015

Accions

  1. Activitats de sensibilització sobre els productes locals
  2. Realització d'un estudi - cens del potencial en anacard al Cercle de Kadiolo
  3. Estudi de mercat per als productes objecte a la xarxa de comerç just europeu
  4. Disseny d'estratègies de comercialització per a cada producte
  5. Implementació de les estratègies per producte: comercialització en els mercats objectiu
  6. Acompanyament i suport tècnic per a la millora de la qualitat dels productes
  7. Formacions en gestió, administració i comercialització
  8. Suport a l'estructuració de les cooperatives de productors/es d'anacard i de la Unió
  9. Jornades de concertació d'actors de la cadena de valor de l'anacard i el karité

Beneficiaris

Unió de Productors d'Anacard del Cercle de Kadiolo (ULPACK), formada per 9 cooperatives de productors amb un total de 775 membres
Cooperativa de dones productores de karité de Zégoua i Loulouni (COOPROKAZE-LOU), que agrupa 24 grups de productores amb un total de 618 membres

Import total

234.720 €