Suport al Pla Municipal d’Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l’aigua

Suport al Pla Municipal d’Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l’aigua

Oujda, el Marroc

Data inici - fi

01/12/15 - 30/11/17

Sector d'intervenció

14010. Política de recursos hídrics i gestió administrativa
15112. Descentralització i suport als governs regionals i locals
43030. Desenvolupament i gestió urbans
41010. Política mediambiental i gestió administrativa

Objectius

General: Contribuir a la bona governança i la gestió sostenible dels recursos hídrics de la regió Oriental del Marroc per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Específic: Millorar la política pública en gestió sostenible de l'aigua a través del suport al Pla Municipal de Desenvolupament d'Oujda creant un marc de concertació entre l'administració i la societat civil.

Entitat contrapart

Consell Regional de l'Oriental (CRO)

Altres socis clau
Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (AHBM), Commune Urbaine d’Oujda (CUO), Office National de l’Électricité et de l’Eau potable-Branche eau (ONEE), Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité d'Oujda (RADEEO), Université Mohamed Premier d’Oujda (UMP)

Finançador

Ajuntament de Barcelona 2015

Accions

  1. Realització d'un diagnòstic participatiu sobre les problemàtiques de la gestió de l'aigua a Oujda
  2. Creació del marc de concertació per a la gestió sostenible de l'aigua
  3. Publicació i difusió de les conclusions del marc de concertació per a la seva inclusió al pla comunal de desenvolupament
  4. Tallers de capacitació en gestió sostenible de l'aigua
  5. Tallers de capacitació en bona governança de l'aigua
  6. Tallers d'intercanvi i visites de casos pràctics a Barcelona sobre gestió de l'aigua

Beneficiaris

Ajuntament d'Oujda, serveis tècnics del sector aigua-sanejament (nivell estatal, regional i municipal)

Import total

111.865 €