Promovent la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques des d’una perspectiva de gènere i un enfocament en Drets Humans a la regió de l’Oriental

Català