Promovent la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques des d’una perspectiva de gènere i un enfocament en Drets Humans a la regió de l’Oriental

Promovent la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques des d’una perspectiva de gènere i un enfocament en Drets Humans a la regió de l’Oriental

Regió de l'Oriental, el Marroc

Data inici - fi

01/09/15 - 31/03/17

Sector d'intervenció

15112. Descentralització i suport als governs regionals i locals
15150. La participació democràtica i la societat civil
15170. Organitzacions i institucions de la igualtat de les dones

Objectius

General: Desenvolupar, estandarditzar i transmetre un model d'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i amb enfocament de Drets Humans a la regió de l'Oriental.
Específic: Capacitar càrrecs electes, gestors, tècnics municipals i representants d'entitats de la societat civil per realitzar o participar en l'avaluació de polítiques públiques amb l'enfocament de Drets Humans i gènere.

Entitat contrapart

Consell Regional de l'Oriental (CRO)

Altres socis clau
Fundació Solidaritat UB (consorci), Universitat de Barcelona, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Université Mohamed Premier Oujda, Observatori Nacional del Desenvolupament Humà (ONDH)

Finançador

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 2015

Accions

  1. Creació d'un curs interuniversitari a la Universitat d'Oujda
  2. Creació d'espais de diàleg entre els col·lectius protagonistes
  3. Redacció d'un manual de capitalització de final de formació i recomanacions per a la creació de mecanismes d'avaluació a la regió de l'Oriental
  4. Organització d'un seminari a Oujda de promoció de l'avaluació de polítiques públiques amb enfocament de gènere
  5. Tallers d'intercanvi sobre avaluació de polítiques públiques a Barcelona

Beneficiaris

Persones representants d'associacions locals de tota la regió, persones electes de les províncies i la regió, representants de l'administració (Wilaya, regió, províncies, municipal), i doctorants de la Universitat Mohamed Primer; en total 40 persones (11 dones i 29 homes)

Import total

106.695€