Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal

Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal

Senegal i Mauritània

Data inici - fi

31/08/15 - 28/02/17

Sector d'intervenció:

43040. Desenvolupament rural
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Millorar la disponibilitat d'aliments agrícoles produïts localment tot l'any a través de l'enfortiment dels grups de dones productores.
Específic: Apoderar cooperatives agrícoles femenines de les dues ribes del riu Senegal a través de l'intercanvi d'experiències i la valorització del treball de les dones.

Entitat contrapart

Conseil Départemental de Podor (CDP)

Altres socis clau
Universitat Gaston Berger de Saint Louis

Finançador

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 2015

Accions

  1. Taller d'intercanvi i formació sobre sistema de reg californià i sobre tècniques productives agroecològiques (Mauritània)
  2. Taller d'intercanvi sobre les organitzacions del treball productiu, la comercialització, transformació i conservació (Senegal)
  3. Estudi sobre la situació dels drets de les dones productores de la vall del riu Senegal
  4. Organització de jornades de sensibilització (Mauritània, Senegal, Catalunya)

Beneficiaris

Senegal: Municipis de Méry i de Madina Ndiathbé, 4 grups de productores amb un total de 1.475 membres
Mauritània:Municipis d'Aere M'Bar i de Bababé, 4 cooperatives de productores amb un total de 391 membres

Import total

234.910 €