Contribució al desenvolupament durable del potencial agro-silvo-pastoral del Departament de Podor

Contribució al desenvolupament durable del potencial agro-silvo-pastoral del Departament de Podor

Podor, Senegal

Data inici - fi

10/03/15 - 09/03/17

Sector d'intervenció:

31120. Desenvolupament agrari
31140. Recursos hídrics per a ús agrícola
31150. Productes agrícoles
31161. Producció aliments agrícoles
31166. Extensió agrària
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Millorar l'accés estable, l'ús i la disponibilitat d'aliments de les famílies pobres en medi rural a través d'una millora de la seva producció agro-silvo-pastoral.
Específic: Desenvolupar activitats agro-silvo-pastorals, rendibles i sostenibles, i la seva comercialització a través de magatzems populars, per millorar l'accés de la població beneficiària a la producció agrària local de qualitat, a preus accessibles i al llarg de tot l'any en el Departament de Podor.

Entitat contrapart

Conseil Départemental de Podor (CDP)

Altres socis clau
Els cinc municipis d'intervenció (Méry, Madina Ndiathbé, Doumga Lao, Gamadji Saré i Guédé Village); la Universitat Gaston Berger de Saint Louis, i els Serveis Tècnics de l'Estat.

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2014

Accions

  1. Condicionament i millora de perímetres agrícoles
  2. Instal·lació i millora de galliners i petites granges ovines
  3. Formació en dinàmica organitzacional, gestió i administració
  4. Planificació i posada en marxa de campanyes agrícoles d'horta, de cereals i de farratges
  5. Reforestacions amb espècies locals i introducció de fruiters
  6. Formacions en tècniques agroecològiques
  7. Tallers sobre la transformació, conservació, higiene i presentació de productes locals
  8. Activitats de sensibilització dels actors de desenvolupament sobre la seguretat alimentària i la resiliència

Beneficiaris

2.633 persones (2.603 dones i 30 homes) (10 GIE de 5 CR)

Import total

319.895 €