febrer 23, 2010

Projecte pilot d’inserció laboral de joves agricultors a la regió de Saint Louis

desembre 15, 2009

Suport a les capacitats de govern i tecnològiques d’agrupacions de dones en l’entorn peri i semiurbà de Dakar

març 1, 2009

Millora de les condicions de vida de les dones de l’Oasi de Figuig

novembre 1, 2008

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase

setembre 1, 2008

Suport a la bona governança per al desplegament de polítiques públiques d’activació socioeconòmica de l’Oasi de Figuig

juny 1, 2008

Seminari de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat al Magrib

juny 1, 2007

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

maig 1, 2007

Disseny d’una estratègia de turisme sostenible i dinamitzadora de l’economia de Figuig com una estratègia de desenvolupament local

setembre 1, 2006

Jornades Dona i Salut al Marroc

Català