Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

Disseny d’una estratègia de turisme sostenible i dinamitzadora de l’economia de Figuig com una estratègia de desenvolupament local
maig 1, 2007
Seminari de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat al Magrib
juny 1, 2008