Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

Senegal i Mauritània

Data inici - fi

01/06/2007

Sector de intervención:

310. Agricultura, silvicultura i pesca
31120. Desenvolupament agrari
43040. Desenvolupament rural

Objectius

General: Promoure positivament el desenvolupament econòmic i humà sostenible d'acord amb els ecosistemes existents augmentant el nivell de formació de tècnics i població en general.
Específic: Reforç de la formació de tècnics de grau mitjà i superior en l'àmbit agro-silvo-pastoril. Intercanvi en matèria de recerca per al desenvolupament sostenible del mitjà rural. Transmissió de coneixements a la població rural necessitada, millorant els seus ecosistemes.

Entitat contrapart

Communauté Rurale de Mbane

Finançador

Ajuntament de Sant Feliu
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 2.007
Ajuntament de Barcelona Programa Barcelona Solidària 2.007

Accions

 1. Cursos de formació.
 2. Implantació de granja agrícola experimental.
 3. Cursos de postgrau.
 4. Realització de pràctiques tècniques.
 5. Realització de pràctiques en nivell superior i treballant amb la població.
 6. Seminaris amb temàtiques específiques.
 7. Elaboració de memòries per als alumnes de nivell superior.
 8. Exposició pública de memòries i resultats.
 9. Publicació de memòries.
 10. Posada en comú de línies de recerca d'interès regional.
 11. Treball de recerca.
 12. Mòdul i seminari en cursos de màster i postgrau de la Universitat de Barcelona.
 13. Seminaris de sensibilització.
 14. Aplicació pràctica dels resultats de les memòries.
 15. Divulgació de publicació.
 16. Recapitulació.
 17. Seguiment i avaluació externa.

Beneficiaris

Directes: Alumnes graduats en estudis sobre agricultura, clima, medi ambient, biologia, geologia, etc. dels països del Sahel. Professors. Agricultors i ramaders de la regió. El Consell de la Comunitat Rural de Mbane i la Universitat Gaston Berger de Saint Louis.
Indirectes: Població de la regió i població en general (819,560 homes i dones). Comerciants. Alumnes en general de l'UGB. Voluntaris que treballaran al camp experimental de la Universitat.

Import total

1.752.514,76 €