Seminari de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat al Magrib

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible
juny 1, 2007
Suport a la bona governança per al desplegament de polítiques públiques d’activació socioeconòmica de l’Oasi de Figuig
setembre 1, 2008