Seminari de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat al Magrib

Seminari de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat al Magrib

Espanya

Data inici - fi

01/06/2008 - 30/04/2009

Sector d'intervenció:

Sobirania alimentària
Medi ambient
Sensibilització

Objectius

General: Establir pautes d'actuació en accions de cooperació al Magrib en els àmbits de la sostenibilitat mediambiental i la seguretat alimentària, entre els actors de la cooperació implicats.

Específics: Definir criteris compartits en la identificació de problemes relatius als temes. Posar en relleu i valoritzar el paper de les administracions locals al Magrib. Intercanviar experiències de bones pràctiques sobre aquests temes entre els actors de la cooperació. Realitzar una avaluació comuna sobre resultats d'actuacions al Magrib.

Finançador

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 2.008
Ajuntament de Barcelona Programa Barcelona Solidària 2.008

Accions

  1. Preparació, organització i realització d'un seminari de bones pràctiques.
  2. Disseny, edició, distribució d'una publicació que reculli les experiències presentades.

Beneficiaris

Directes: Agents de cooperació de Catalunya i del Magrib (80 persones participants directes del seminari).
Indirectes: Totes les persones que es beneficiïn amb els productes del seminari (publicació de 2000 exemplars).

Import total

57.603,75 €