Suport a la bona governança per al desplegament de polítiques públiques d’activació socioeconòmica de l’Oasi de Figuig

Seminari de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat al Magrib
juny 1, 2008
Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase
novembre 1, 2008