Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase

Mauritània

Data inici - fi

01/11/2008 - 31/10/2010

Sector d'intervenció:

31120. Desenvolupament agrari
43040. Desenvolupament rural
31140. Recursos hídrics per a usos agrícoles
31150. Productes agrícoles
31166. Extensió agrària
31181. Ensenyament/formació agrària
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Millora de la qualitat de la producció agrícola de la zona.

Específics: Desenvolupament i major rendibilitat de les activitats agrícoles de les cooperatives a través de la producció local de llavors i la diversificació de la seva producció. Augment de la productivitat i la qualitat de la gestió de l'Estació Hortícola de Rindiao (EHR).

Entitat contrapart

Centre Nationale de Recherche Agronomique et Développement Agricole (CNRADA)

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2.008
Ajuntament de Barcelona. Programa Barcelona Solidària 2.008

Accions

 1. Anivellació de sòls.
 2. Condicionament de terres i obres.
 3. Adquisició d'equips i materials.
 4. Firmes de convenis de col·laboració amb el CNRADA.
 5. Formació agrícola, en fructicultura i en noves tecnologies de multiplicació vegetal.
 6. Sembra, collita, conservació i distribució de llavors.
 7. Anàlisi i certificació de llavors.
 8. Comercialització.
 9. Rehabilitació i equipament d'infraestructures.
 10. Reparació de xarxa d'aigua.
 11. Elaboració d'un pla de gestió integral.
 12. Elaboració i difusió de material tècnic.
 13. Assistència tècnica a les cooperatives.
 14. Recepció de visites per a formació i informació.
 15. Tallers de sensibilització a la zona.

Beneficiaris

Directes: Cooperativistes i productors de la zona (2,839 beneficiaris de 14 cooperatives), personal tècnic i administratiu.
Indirectes: Població de la zona i altres productors i comerciants de la regió (17,325 persones).

Import total

442.594,00 €