Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase

Suport a la bona governança per al desplegament de polítiques públiques d’activació socioeconòmica de l’Oasi de Figuig
setembre 1, 2008
Millora de les condicions de vida de les dones de l’Oasi de Figuig
març 1, 2009