març 18, 2012

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

abril 9, 2011

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 2a fase

febrer 23, 2010

Projecte pilot d’inserció laboral de joves agricultors a la regió de Saint Louis

desembre 15, 2009

Suport a les capacitats de govern i tecnològiques d’agrupacions de dones en l’entorn peri i semiurbà de Dakar

març 1, 2009

Millora de les condicions de vida de les dones de l’Oasi de Figuig

novembre 1, 2008

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase

juny 1, 2007

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

gener 1, 2006

Consolidació de la Cooperativa Marhaba

juliol 1, 2005

Enfortiment de les capacitats locals per superar la ruptura del cicle productiu per la sequera i la plaga de llagostes

Català