Consolidació de la Cooperativa Marhaba

Consolidació de la Cooperativa Marhaba

Nouakchott, Mauritània

Data inici - fiObjectius

General: Potenciar la participació econòmica i social als processos de desenvolupament de la dona a Nouakchott, Mauritània.
Específic: Impulsar l’activitat microempresarial a través de determinats col·lectius de dones organitzades en cooperativa a la perifèria de Nouakchott.

Entitat contrapart

Cooperativa "Marhaba"

Finançador

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 2.006

Accions

 1. Cursos d’alfabetització
 2. Cursos d’organització cooperativa
 3. Formació en gestió cooperativa
 4. Revisió i adopció de nous textos reglamentaris
 5. Formació en gestió de microempreses
 6. Millora de la gestió i seguiment de les activitats dels cursos
 7. Revisió dels aspectes de mercat: venta local i exportació
 8. Campanya de promoció comercial
 9. Millora d’infraestructures
 10. Millora d’equipament
 11. Tallers d’apropament participatiu per a la diversificació d’activitats
 12. Estudis de viabilitat per a les noves activitats proposades

Beneficiaris

Directes: 14 dones membres de la Cooperativa "Marhaba" i 84 dones del barri perifèric de Riyadh
Indirectes: Famílies de les dones beneficiàries

Import total

138.749,9 €