Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 3a fase

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 3a fase

Regió de Brakna (Mauritània). Pobles: Nouara, Aeré-M' Bar, Naïm, Fondé Elimane, Garlol, Tchyla, Darto-Abdallah, Dounguel-Réo, Aeré-Goleré, Aeré-M' Bar, Seno-Boussobé, Medina, Bolol-Doggo i Rotty.

Data inici - fi

01/01/2006

Objectius

General: Millora del nivell i qualitat de vida dels pobles de la ribera del riu Senegal.
Específic: Desenvolupament i major rendibilitat de les activitats agrícoles, mitjançant l'accés a l'aigua de reg i la rehabilitació de les zones de cultiu als pobles de Darto Abdallah, Naïm, Medina, Dounguel-Réo, Aeré-Goler, Aeré-M`Bar, Seno-Boussobé, Rotty i Bolol-Doggo, amb producció de cereals, farratges i hortalisses i amb efectes positius sobre els departaments veïns.

Entitat contrapart

Association Solidarite et Development, Coop. femenina "Enasr" de Nouara, Coop. femenina "El Vowz" de Nouara, Coop. femenina d'Aeré M' Bar, Coop. femenina de Naïm, Coop. d'homes de Naïm, Coop. femenina de Fondé Elimane, Coop. "Anos" de Fondé Elimane, Coop. femenina de Darto-Abdallah, Població de M' Reigatt, Coop. femenina de Garlol, Coop. femenina de Tchyla, Coop. mixta de Tchyla

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria 2.005
Ajuntament de Barcelona Convocatòria 2.005

Accions

 1. Reparació i formació en ús i manteniment de motobombes
 2. Anivellació de parcel·les
 3. Construcció de conduccions i partidors per irrigació
 4. Aixecament de mur de protecció i reparació de magatzem en cooperatives
 5. Sembra i producció agrícola
 6. Reforç en divulgació de tècniques agrícoles
 7. Conservació i comercialització de productes
 8. Reparació d'aules
 9. Realització de tallers de sensibilització
 10. Estudi topogràfic i hidrogeològic
 11. Protecció de perímetres agrícoles i boscos
 12. Diagnòstic de la gestió de cada cooperativa i reforç de la seva capacitat d'organització i gestió
 13. Acord PAM-Món-3; formació en gestió d'estocs d'aliments; sensibilització i formació de beneficiaris; creació de bancs d'aliments; lliurament i compra de queviures; construcció de magatzems comunitaris

Beneficiaris

Directes: 14 pobles, 4089 cooperativistes, homes i dones
Indirectes: 20.345 beneficiaris

Import total

830.124,03 €