Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

Saint Louis, Senegal

Data inici - fi

18/03/12 - 18/04/14

Sector d'intervenció

31120. Desenvolupament agrari
31194. Cooperatives agrícoles
31150. Productes agrícoles
31166. Extensió agrària
43040. Desenvolupament rural

Objectius

General: Suport al desplegament de les polítiques públiques de la regió de Saint Louis respecte a la valorització de terres i el desenvolupament de l'agricultura.
Específico: Millora de la capacitat d'explotació agrària sostenible de la regió de Saint Louis a través de la capacitació tècnica d'agricultors, personal tècnic i administració.

Entitat contrapart

Association Nationale des Conseils Ruraux (ANCR)

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2011

Accions

  1. Adquisició d'equipaments
  2. Seminaris Antena Regional de l'ANCR de Saint Louis
  3. Tallers d'avaluació de l'Antena Regional de l'ANCR de Saint Louis
  4. Condicionaments de les finques pilot CR-UGB
  5. Formació en desenvolupament rural
  6. Formacions tècniques
  7. Dinamització i capacitació de la societat civil organitzada
  8. Condicionament i equipaments de les granges dels joves agricultors
  9. Posada en marxa de les activitats productives dels joves de la regió i associacions.

Beneficiaris

1.407 persones (827 dones i 580 homes) (14 GIE/GPF de 7 CR) ANCR de Saint Louis i els seus PCR

Import total

592.292,82 €