Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 2a fase

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 2a fase

Mauritània

Data inici - fi

09/04/2011 - 08/04/2013

Sector d'intervenció

31120. Desenvolupament agrari
43040. Desenvolupament rural
31140. Recursos hídrics per a usos agrícoles
31150. Productes agrícoles
31166. Extensió agrària
31181. Ensenyament/formació agrària
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Millora de la qualitat de la producció agrícola de la zona.

Específics: Desenvolupament i major rendibilitat de les activitats agrícoles de les cooperatives agrícoles a través de la producció local de llavors i la diversificació de la seva producció. Augment de la productivitat i la qualitat de la gestió de l'Estació Hortícola de Rindiao (EHR).

Entitat contrapart

Centre Nationale de Recherche Agronomique et Développement Agricole (CNRADA)

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2010

Accions

  1. Anivellació de perímetres. Condicionament d'àrees. Adquisició d'equips i materials necessaris.
  2. Convenis de col·laboració. Formació en producció de llavors hortícoles i cereals. Sembra, collita, conservació i distribució de llavors. Anàlisi i certificació de llavors. Estudi de mercat i comercialització.
  3. Formació en fruiters. Plantació de fruiters.
  4. Formació en noves tecnologies de multiplicació vegetal. Elaboració d'un pla de gestió integral de l’EHR. Elaboració de material tècnic. Seguiment i/o assistència a cooperatives.
  5. Sortides externes de l’EHR. Recepció de visites per a formació. Realització de tallers de sensibilització.

Beneficiaris

Directes: Cooperatives de la zona, 14 cooperatives que intervenen directament i altres cooperatives de la zona que reben formació i assessorament. 2839 beneficiaris. La pròpia EHR és beneficiària del projecte.
Indirectes: Població de la regió en general i altres productors i comerciants de la regió. En total, 24.525 beneficiaris directes i indirectes.

Import total

389.937,00 €