Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

Vietnam

Data inici - fi

10/12/2010 - 12/03/2013

Sector d'intervenció:

14081. Educació i formació en proveïment d'aigua i sanejament
41081. Educació i formació mediambiental

Objectius

Promoure solucions sostenibles en la gestió d'aigües residuals en nuclis rurals i periurbans.

Entitat contrapart

Universitat Nacional de Vietnam

Projecte realitzat conjuntament amb la Fundació Solidaritat UB.

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2010

Accions

  1. Formació de personal en relació a la gestió d'aigües residuals.
  2. Formació mitjançant un seminari de 4 dies celebrat a la Universitat Nac del Vietnam.
  3. Sensibilització de la població.
  4. Construcció planta pilot de tractament d'aigües residuals.
  5. Monitorització del funcionament pilot.
  6. Elaboració estudi diagnòstic de l'estat de contaminació dels recursos hídrics.
  7. Divulgació dels resultats obtinguts.

Beneficiaris

11.830 persones, de les quals 5.000 són dones

Import total

204.236,26 €