Projecte pilot d’inserció laboral de joves agricultors a la regió de Saint Louis

Projecte pilot d’inserció laboral de joves agricultors a la regió de Saint Louis

Saint Louis, Senegal

Data inici - fi

23/02/2010 - 22/06/2011

Sector d'intervenció

Desenvolupament rural
31120. Desenvolupament agrari
31150. Productes agrícoles
31166. Extensió agrària
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Promoure el desenvolupament socioeconòmic de la regió de Saint Louis.

Específics: Facilitar la inserció laboral de joves agricultors capacitats a la regió de Saint Louis.

Entitat contrapart

Association Régionale des Conseilleurs Ruraux de Saint Louis

Finançador

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2009

Accions

  1. Reunions amb joves agricultors per a la constitució d'un treball conjunt. Elaboració d'estatuts i reglament intern. Legalització de l'organització o associació. Formació en organització i gestió cooperativa.
  2. Reunions de concertació amb les comunitats rurals. Formalització de la cessió de terres. Realització de DRP. Formulació de projectes empresarials productius.
  3. Condicionament de superfícies agrícoles.
  4. Adquisició d'equips i materials. Posada en marxa de l'activitat.
  5. Coordinació, seguiment i avaluació.

Beneficiaris

Directes: Alumnes de l'Escola Taller de Saint Louis (81, dels quals 25 són dones).
Indirectes: Alumnes de futures promocions, població en general de les comunitats rurals de les quals provenen els alumnes.

Import total

197.975,00 €