Suport a les capacitats de govern i tecnològiques d’agrupacions de dones en l’entorn peri i semiurbà de Dakar

Suport a les capacitats de govern i tecnològiques d’agrupacions de dones en l’entorn peri i semiurbà de Dakar

Dakar, Senegal

Data inici - fi

15/12/2009 - 15/12/2010

Sector d'intervenció

311. Agricultura.
31150. Productes agrícoles
32161. Agroindústries
31194. Cooperatives agrícoles

Objectius

General: Contribuir a la millora dels ingressos de les dones en un entorn peri i semiurbà.

Específics: Dotar les dones beneficiàries d'eines bàsiques de gestió administrativa i tècnica de microempresa.

Entitat contrapart

Caritas Dakar

Finançador

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 2009

Accions

  1. Formació en gestió cooperativa.
  2. Formació en gestió econòmica i administrativa.
  3. Formació en agricultura urbana.
  4. Posada en marxa d'horts urbans.
  5. Formació en transformació de fruites i llegums.
  6. Formació en transformació de productes del mar.
  7. Formació en transformació de cereals locals.
  8. Formació en normes d'higiene.
  9. Tècniques bàsiques de fabricació de sabó.
  10. Tècniques de fabricació de lleixiu

Beneficiaris

Directes: 1200 dones (600 a Dakar, 300 a Fatick i 300 a M'Bour).
Indirectes: Familiars de les dones beneficiàries i població en general de la zona.

Import total

182.410,00 €