Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 2a fase

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 2a fase

Regió de Brakna (Mauritània). Municipis: Bababe i Bogué. Pobles: Dounguel-Réo, Aeré-Goleré, Aeré-M' Bar, Seno-Boussobé, Medina, Bolol-Doggo i Jedida.
Regió de Saint Louis (Senegal). Pobles: Walalde, Ciwre Thiambe, Sara Souky Senegal, Cascas, Dounguel Senegal, Souray i Abdalla Walo.

Data inici - fi

05/10/04 - 30/06/06

Objectius

General: Millorar el nivell i qualitat de vida dels pobles de la ribera del riu Senegal.
Específic: Desenvolupament i més gran rendibilitat de les activitats agrícoles, mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de les zones de cultiu amb producció d'arròs, cereals, farratges i hortalisses amb efectes positius sobre els departaments veïns.

Entidad contraparte

ONG Association Solidarité et Développement (ASD), Coop. femenina de Medina, Coop. femenina de Bolol-Doggo, Coop. femenina de Dounguel-Réo, Coop. d'homes de Dounguel-Réo, Coop. d'homes de Seno-Boussobé, Coop. d'homes d'Aeré-M' Bar, Coop. d'homes d'Aeré-Goleré, Coop. "Souigou" de Medina

Financiador

A.E.C.I. Convocatòria 2.004
Ajuntament de Barcelona. Programa Barcelona Solidària 2.004

Accions

 1. Reparació de motobombes no funcionals
 2. Anivellament de parcel.les
 3. Construcció de conduccions i partidors per a la irrigació
 4. Aixecament de mur de protecció i reparació de magatzem a cooperatives
 5. Formació en ús i manteniment de motobombes
 6. Sembra i producció agrícola
 7. Reforç a la divulgació de tècniques agrícoles
 8. Conservació i comercialització de productes
 9. Reparació d’aules
 10. Realització de tallers de sensibilització
 11. Sembra, cultiu i trasplantament d’arbres
 12. Acord PAM-Món-3; formació en gestió de stocks d’aliments; sensibilització i formació de beneficiaris; creació de bancs d’aliments; entrega i compra de menjar; construcció de magatzems comunitaris

Beneficiaris

Directes: 1150 cooperativistes, homes i dones
Indirectes: Famílies dels cooperativistes

Import total

680.381,45 €