Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 1a fase

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 1a fase

Regió de Brakna (Mauritània). Municipis: Bababe i Bogué. Pobles: Dounguel-Réo, Aeré-Goleré, Aeré-M' Bar, Seno-Boussobé, Medina, Bolol-Doggo i Jedida.
Regió de Saint Louis (Senegal). Pobles: Walalde, Ciwre Thiambe, Sara Souky Senegal, Cascas, Dounguel Senegal, Souray i Abdalla Walo.

Data inici - fi

01/01/03 - 31/12/03

Objectius

General: Millora del nivell i qualitat de vida dels pobles de la ribera del riu Senegal.
Específic: Desenvolupament i major rendibilitat de les activitats agrícoles, mitjançant l'accés a l'aigua de reg i la rehabilitació de les zones de cultiu, amb producció de verdures, cereals, arròs i farratges i amb efectes positius sobre els departaments veïns. Facilitar l’accés a recursos econòmics i materials bàsics i complementaris a les produccions tradicionals.

Entitat contrapart

ONG Association Solidarité et Développement (ASD), Coop. femenina de Jedida, Coop. femenina de Bolol-Doggo, Coop. femenina de Dounguel-Réo, Coop. d'homes de Dounguel-Réo, Coop. d'homes de Seno-Boussobé, Coop. d'homes d'Aeré-M' Bar, Coop. d'homes d'Aeré-Goleré, Coop. "Souigoude" de Medina

Finançador

Diputació de Barcelona. Convocatòria 2.003

Accions

  1. Reparació de motobombes no funcionals
  2. Anivellament de parcel·les agrícoles
  3. Elaboració de conduccions i partidors per a la irrigació
  4. Formació en ús de motobombes
  5. Sembra i producció agrícola
  6. Reforç de la divulgació de tècniques agrícoles
  7. Reparació d’aules i patis d’escola
  8. Realització de tallers de sensibilització
  9. Sembra, cultiu i transplantament d’arbres

Beneficiaris

Directes: 1150 cooperativistes, homes i dones
Indirectes: Comerciants, transportistes, motobombistes, paletes

Import total

143.870,21 €