Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 2a fase

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 2a fase

Jiquilisco (Usulután), El Salvador

Data inici - fi

01/01/03 - 31/12/03

Objectius

General: Millorar la qualitat de vida de les comunitats del Bajo Lempa enfortint el seu teixit associatiu i productiu.
Específic: Reforçar les organitzacions de les comunitats a través de la formació de líders comunals i contribuir a l’enfortiment de grups de productors/es a través de crédits autogestionats i de desenvolupament de models de producció sostenibles.

Entitat contrapart

ADIBAL (Associació per al Desenvolupament Integral del Bajo Lempa) formada per: Cooperativa de dones "ACAMG", Cooperativa mixta "ACOOPACAMZ", Grup de productors "GPBL"

Finançador

Diputació de Barcelona. Convocatòria 2.002
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Convocatòria 2.002

Accions

  1. Desenvolupament i consolidació de 13 cercles d’alfabetització
  2. Elaboració i execució de pla de formació en Desenvolupament Comunitari
  3. Intercanvis amb altres organitzacions pageses de la zona
  4. Gestió de 63 crèdits d’ampliació com a fons rotatori per a compra de ramat
  5. Intercanvis i visites a d’altres experiències de producció agropecuària
  6. Experimentació agrícola i ramadera
  7. Seguiment i capacitacions tècniques en maneig de ramat d’engreix
  8. Seguiment i capacitacions tècniques en agricultura orgànica
  9. Elaboració de pla estratègic per a ADIBAL

Beneficiaris

Directes: 402 cooperativistes
Indirectes: Familias dels cooperativistes i les comunitats en general

Import total

151.869,41 €