Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 1a fase

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 1a fase

Jiquilisco (Usulután), El Salvador

Data inici - fi

01/05/01- 31/12/02

Objectius

General: Consolidació del teixit associatiu i productiu local de les comunitats del Bajo Lempa.
Específic: Millorar el nivell educatiu dels pobladors de les comunitats. Enfortir l'organització cooperativa al Bajo Lempa. Facilitar recursos necessaris per a la producció i establir models de producció agropecuaris tècnicament vàlids i sostenibles a la zona.

Entitat contrapart

ADIBAL (Associació per al Desenvolupament Integral del Bajo Lempa)

Finançador

Ajuntament de Barcelona. Programa Barcelona Solidària. Convocatòria 2.001

Accions

  1. Constitució i desenvolupament de 18 cercles d’alfabetització (en van acabar 14)
  2. Formació en Desenvolupament Comunitari de líders comunals
  3. Formació de nous associats/des en cooperativisme
  4. Intercanvis amb organitzacions camperoles de la zona
  5. Gestió de crèdits per a la compra de bestiar
  6. Incorporació de pastures millorades i tanques vives
  7. Intercanvi i visita a experiència de producció agropecuària
  8. Experimentació camperola
  9. Seguiment i capacitació tècnica en maneig de bestiar boví
  10. Seguiment i capacitació tècnica en agricultura orgànica i conservació de sòls

Beneficiaris

Directes: 8 alfabetizadors d'ambdós gèneres, veïns de les comunitats de Los Calix, Canoitas, La Canoa, Las Mesas, Marillo 2, La Plancha i Mata de Piña
Indirectes: 912 famílies de les comunitats

Import total

322.366,7 €